Политика за поверителност

Политика за поверителност

Последна актуализация: 25 Март, 2020

Тази политика за поверителност описва нашите политики и
процедури за събиране, използване и разкриване на Вашата информация, когато използвате Услугата и Ви запознава с Вашите права на поверителност и как законът Ви защитава.
Ние използваме Вашите лични данни, за да предоставим и подобрим Услугата. Използвайки Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие на тази Политика за поверителност.

Тълкуване и определения

Интерпретация

Думите, в които началната буква се изписва с главна буква, имат значения, определени в следващите условия. Тези определения имат същото значение независимо дали се появяват в единствено или множествено число.

Дефиниции

За целите на настоящата Политика за поверителност:

Събиране и използване на Вашите лични
Данни

Видове събрани данни

Лични данни

Докато използвате нашата услуга, може да Ви помолим да ни предоставите лична информация, която може да Ви идентифицира, която може да се използва за връзка към идентифициране. Лична
информацията, която може да Ви идентифицира, може да включва, но не се ограничава до:

Данни за употреба

Данните за употреба се събират автоматично при използване на Услугата. Данните за употреба могат включват информация като адрес на интернет протокола на вашето устройство (напр. IP адрес),
тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други
диагностични данни. Когато имате достъп до Услугата чрез мобилно устройство, ние можем да събираме определена информация автоматично, включително, но не само, типа на мобилното устройство, което използвате, Уникален идентификационен номер на мобилното ви устройство, IP адреса на Вашето мобилно устройство, Вашата мобилна операционна система, вида на браузъра за мобилен интернет,
използваните уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни. Може и да събираме информация, която Вашият браузър изпраща всеки път, когато посетите нашата Услуга или когато Вие достъпите Услугата чрез мобилно устройство.

Технологии за проследяване и бисквитки

Ние използваме „бисквитки“ и подобни технологии за проследяване, за да следим дейността в Услугата. Използваните технологии за проследяване са скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга.
Можете да инструктирате Вашия браузър да откаже всички бисквитки или да посочи кога е „бисквитката“ е получена. Ако обаче не приемате „бисквитки“, може да не успеете да използвате части от нашата Услуга. Бисквитките могат да бъдат „Постоянни“ или „Сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки остават на Вашия личен компютър или мобилно устройство, когато сте офлайн, докато сесийните бисквитки се изтриват веднага щом затворите уеб браузъра си. Научете повече за бисквитките в статията HTTP-бисквитка. Ние използваме както сесийни, така и
постоянни бисквитки за целите, посочени по-долу:

Използване на вашите лични данни

Да предоставяме и поддържаме нашата услуга:

Можем да споделяме вашата лична информация в следните ситуации:

Запазване на личните Ви данни

Дружеството ще запазва личните Ви данни само докато е необходимо за
цели, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите лични данни за степента, необходима за спазване на нашите правни задължения (например, ако такива са
необходими за запазване на Вашите данни, съобразно приложимите закони), разрешаване на спорове и спазване на нашите правни споразумения и политики. Дружеството също ще пази данни за употребата за целите на вътрешен анализ. Данните за употреба обикновено се запазват за по-кратък период, с изключение на случаите, когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга или ние сме задължени по закон да съхраняваме тези данни за по-дълго време.

Прехвърляне на Вашите лични данни

Вашата информация, включително личните данни, се обработва при работа на дружеството в офиси и на всички други места, където са разположение страните, участващи в обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена и поддържана на
– компютри, разположени извън Вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на Вашата юрисдикция. Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от Вашето изпращане на такава информация представлява Вашето съгласие за прехвърлянето. Дружеството ще предприемете всички разумно необходими мерки, за да гарантира, че Вашите данни се третират сигурно и в съответствие с настоящата Декларация за поверителност и няма да се прехвърля Вашите лични данни на място или държава, освен ако няма адекватен контрол включително сигурността на Вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на личните ви данни

Бизнес сделки

Ако Дружеството участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите лични данни може да се прехвърли. Ние ще Ви уведомим преди прехвърлянето на Вашите лични данни и става обект на друга Политика за поверителност.

Правоприлагане

При определени обстоятелства от Дружеството може да се изисква да разкрие Вашите Лични данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни заявки от обществени органи (напр. съд или държавна агенция).

Други законови изисквания

Дружеството може да разкрие Вашите лични данни добросъвестно в случаи на:

Сигурност на личните Ви данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас, но не забравяйте, че няма метод на предаване на данни по Интернет или метод за електронно съхранение, който да е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични Данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Поверителност относно децата

Услугата ни не е ориентирана към никого под 13-годишна възраст. Не събираме нарочно лична информация от лица под 13-годишна възраст. Ако сте родител или настойник и сте наясно, че Вашето дете ни е предоставило Лични данни, моля свържете се с нас. Ако сме наясно, че сме получили Лични данни от лица под 13 години без проверка на родителските права съгласие, Ние ще предприемем стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Връзки към други уебсайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Ако използвате връзка към трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Ние силно Ви препоръчваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки посещаван от Вас сайт. Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на всички сайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ние ще Ви уведомим за всяка промяна, като публикувате новата Политика за поверителност на тази страница. Ще ви уведомим чрез
имейл и / или видно известие за нашата услуга, преди промяната да влезе в сила и ще актуализираме датата „Последна актуализация“ в горната част на тази Политика за поверителност. Ние Ви препоръчваме да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за всякакви промени. Промените в тази Декларацията за поверителност са в сила, когато те са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

© 2016-2022 BMT Trade© part of RUA GROUP / designed by DBUGG